Àrea d'Instrumentació Científica Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

Àrea d'Instrumentació Científica

 

Reproducir

 

 

 • Anàlisi de la textura porosa de sòlids
 • Anàlisi de les propietats mecàniques
 • Analitzador de conductivitat tèrmica
 • Calorimetria diferencial d'escombratge
 • Bomba Calorimètrica
 • Termogravimetria|TG-ATD|TG-Espectrometria de Masses|TG-DSC
 • Cromatografia iònica
 • Cromatografia de gasos
 • Cromatografia líquida d'alt rendiment
 • Espectroscòpia d'emissió per plasma d'acoblament inductiu
 • Espectrometria de masses per plasma d'acoblament inductiu
 • Digestió amb microones
 • Analitzador de mercuri
 • Espectrometria de masses d'alta resolució
 • Espectrometria de masses de baixa resolució
 • Anàlisi de ceràmiques i materials diversos
 • Dibuix de peces arqueològiques
 • Anàlisi de sòls i sediments
 • Determinació de macrorrestes
 • Microscòpia confocal
 • Microscòpia electrònica d'escombratge
 • Microscòpia electrònica de transmissió
 • Microscòpia de força atòmica i efecte túnel
 • Anàlisi electroforètica en Bioanalitzador
 • Anàlisi genètica
 • PCR
 • PCR quantitativa
 • Adquisició d'imatges en escàner Typhoon
 • Digestió de proteïnes
 • Espectrometria de masses (MALDI-TOF)
 • Espectrometria de masses NANO-ESI Xip-HPLC-MS/MS
 • Espectrometria de masses LC-MS de triple quadrupol
 • Altres tècniques
 • Difracció de rajos x de monocristall
 • Dicroisme circular
 • Dicroisme circular vibracional
 • Espectroscòpia raman
 • Espectroscòpia infraroja
 • Espectroscòpia ultraviolada visible
 • Anàlisi elemental
 • Difracció de rajos X
 • Espectroscòpia de fluorescència de rajos X
 • Espectroscòpia fotoelectrònica de rajos X (XPS)
 • Microfluorescència de rajos X
 • Ressonància magnètica nuclear de sòlids
 • Ressonància magnètica nuclear d'estat líquid