CROMATOGRAFIA LÍQUIDA D'ALT RENDIMENT Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA D'ALT RENDIMENT

La cromatografia líquida d'alta resolució és una de les tècniques de separació més àmpliament utilitzada a causa de la seua versatilitat i ampli camp d'aplicació. Els components de la mostra, prèviament dissolts en un dissolvent adequat (fase mòbil), són forçats a travessar la columna cromatogràfica gràcies a l'aplicació d'altes pressions.

 El material intern de la columna, fase estacionària, està constituït per un farciment capaç de retenir de forma selectiva els components de la barreja. La resolució d'aquesta separació depèn de la interacció entre la fase estacionària i la fase mòbil, podent ser manipulada a través de l'elecció de diferents barreges dissolvents i diferents tipus de farcit. Com a resultat final els components de la barreja ixen de la columna separats en funció dels seus temps de retenció en el que constitueix el cromatograma. A través del cromatograma es pot realitzar la identificació qualitativa i quantitativa de les espècies separades.

    

Aplicacions

El camp d'aplicació d'aquesta tècnica és molt extens. Algunes de les aplicacions s'enumeren a continuació:

 

Equipament

 •  uHPLC 1260 Infinity Binary LC System de Agilent:
  • Injecció automàtica
  • Bomba binària
  • Termostatizador de columnes amb 2 canals seleccionables.
  • Termostatizador de mostres .
  • Tres sistemes de detecció:
   • DAD (Diode Array Detector)
   • FL D (Fluorescence Detector)
   • RID (Refractive Index Detector)

 

Requisits de les mostres

Les mostres han de lliurar-se adequadament etiquetades, envasades i condicionades per a assegurar la seua identificació, integritat i conservació durant el transport i garantir la seguretat del personal que ho realitza