ESPECTROMETRIA DE MASSES PER PLASMA D'ACOBLAMENT INDUCTIU Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

ESPECTROMETRIA DE MASSES PER PLASMA D'ACOBLAMENT INDUCTIU

Mitjançant l'espectrometria de masses amb plasma d'acoblament inductiu és possible determinar de forma quantitativa la majoria dels elements de la taula periòdica a nivells de traça i ultratraça, partint de mostres en dissolució aquosa.

La mostra, en forma líquida, és transportada per mitjà d'una bomba peristàltica fins al sistema nebulitzador on és transformada en aerosol gràcies a l'acció de gas argon. Aquest aerosol és conduït a la zona de ionització que consisteix en un plasma generat en sotmetre un flux de gas argon a l'acció d'un camp magnètic oscilante induït per un corrent d'alta freqüència. A l'interior del plasma es poden arribar a aconseguir temperatures de fins a 8000 K. En aquestes condicions, els àtoms presents en la mostra són ionitzats.

Els ions passen a l'interior del filtre cuadrupolar a través d'una interfase de buit creixent, allí són separats segons la seua relació carrega/massa. Cadascuna de les masses sintonitzades arriben al detector on s'avalua la seua abundància en la mostra.

Aplicacions

Alguns dels camps d'aplicació més importants d'aquesta tècnica són:

Determinació de metalls i possibles contaminants en sòls, fertilitzants, matèries vegetals, aliments, etc

Determinació d'elements tòxics en orina, sang, femta, llet materna, teixits.

Determinació de metalls i contaminants en aigües continentals, potables, abocament, salmorres i aigües de mar

Anàlisi de terres rares en sediments i roques per a determinar la seua procedència.

Avaluació de la contaminació de sòls.

Anàlisi d'alteracions isotòpiques de determinats elements.

 

L'ICP-MS té també la possibilitat de realitzar determinacions semicuantitativas d'elements dels quals no es disposa de patró amb un error inferior al 15%.

L'equip pot realitzar un escombratge en tot el rang de masses proporcionant informació semicuantitativa de quasi tots els elements de la taula periòdica sense necessitat d'utilitzar patró

 

Equipament

 

icp-masses

Cofinançat en un 80 % per Fons del P. o. FEDER 2007/2013 de la Comunitat Valenciana i en un 20 % per la Generalitat Valenciana

 

 

 

 

Cofinançat en un 50% per fons FEDER del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (REF. PROJECTE: EQC2018-004065-P)

 

L'ICP-MS 8900 amplia el rang de treball respecte al model 7700x en els següents aspectes:

 

 

Determinació d'As en manera oxigen: el primer quadrupol actua com a filtre de masses deixant passar a la cel·la únicament les espècies amb massa 75. En la cel·la l'As reacciona amb oxigen formant 75 As 16 O + a massa 91. Les possibles interferències a massa 91 van ser eliminades en Q1.

 

Requisits de les mostres