ESPECTROSCÒPIA D'EMISSIÓ PER PLASMA D'ACOBLAMENT INDUCTIU Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

ESPECTROSCÒPIA D'EMISSIÓ PER PLASMA D'ACOBLAMENT INDUCTIU

Mitjançant l'espectroscòpia d'emissió amb plasma d'acoblament inductiu és possible determinar de forma quantitativa la majoria dels elements de la taula periòdica a nivells de traça i ultratraça, partint de mostres en dissolució aquosa.

La mostra, en forma liquida, és transportada per mitjà d'una bomba peristáltica fins al sistema nebulitzador on és transformada en aerosol gràcies a l'acció de gas argon. Aquest aerosol és conduït a la zona de ionització que consisteix en un plasma generat en sotmetre un flux de gas argon a l'acció d'un camp magnètic oscilante induït per un corrent d'alta freqüència. A l'interior del plasma es poden arribar a aconseguir temperatures de fins a 8000 K. En aquestes condicions, els àtoms presents en la mostra són ionitzats/excitats. En tornar al seu estat fonamental, aquests ions o àtoms excitats emeten radiacions d'una longitud d'ona que és característica de cada element. Aquesta radiació passa a través d'un sistema òptic que separa la radiació segons la seua longitud ona. A continuació un detector mesura la intensitat de cadascuna de les radiacions relacionant aquesta amb la concentració de cada element en la mostra.

 

Aplicacions

Mitjançant ICP-OES es poden detectar i determinar quantitativament la majoria dels elements del Sistema Periòdic, podent-se analitzar una àmplia varietat de tipus de mostra.

 

Equipament

Aquests dos  equips introdueixen la visió axial, que proporciona millors límits de detecció gràcies a l'increment de camí òptic. La visió radial juntament amb la visió axial (visió dual) permet estendre el rang dinàmic lineal.

Accessoris i gasos

Els dos equips disposen d'automuestreador per a la introducció de mostres.
Es disposa d'un nebulitzador ultrasònic marca Cetac model O5000AT+, capaç de millorar sensiblement els límits de detecció i amb possibilitat de ser acoblat a qualsevol dels dos equips.

Els dos equips utilitzen argon, nitrogen i aire comprimit

 

 

Requisits de les mostres