MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA D'ESCOMBRATGE Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

MICROSCÒPIA ELECTRÒNICA D'ESCOMBRATGE

Les imatges que s'obtenen en el microscopi electrònic d'escombratge corresponen a electrons secundaris o electrons retrodispersats emesos després de la interacció amb la mostra d'un fes incident d'entre 0.02 i 30 KeV.

El feix d'electrons es desplaça sobre la mostra realitzant un escombratge en les direccions X i Y de tal manera que la posició en la qual es troba el feix a cada moment coincideix amb l'aparició de lluentor, proporcionalment al senyal emès, en un determinat punt de la pantalla.

El senyal d'electrons secundaris es forma en una prima capa superficial, de l'ordre de 50 a 100 Å. Són electrons de baixa energia, menys de 50 eV, que poden ser desviats fàcilment de la seua trajectòria emergent inicial i permeten obtenir informació de zones que no estan a la vista del detector. Aquesta particularitat atorga a aquest senyal la possibilitat d'aportar informació “en relleu”.

L'emissió d'electrons retrodispersats depèn fortament del nombre atòmic de la mostra. Açò implica que dues parts de la mostra que tinguen diferent composició es revelen amb diferent intensitat encara que no existisca cap diferència de topografia entre elles.

Els rajos X que es generen en una mostra sotmesa a bombardeig electrònic permeten identificar els elements presents i establir la seua concentració.

 

Aplicacions

Les aplicacions de la tècnica són molt nombroses tant en ciència de materials, com en ciència biomèdica. Dins de la ciència de materials destaquen les aplicacions en metal·lúrgia, petrologia i mineralogia, materials de construcció, materials ceràmics tradicionals i avançats, electrònica, fractografia i estudi de superfícies i composició elemental de sòlids en general. La microscòpia electrònica d'escombratge també s'aplica en botànica, en l'estudi de cultius cel·lulars, en dermatologia, en odontoestomatologia i biomaterials, en hematologia, immunologia, i en l'estudi de la morfologia de preparacions biomèdiques en general.

 

Equipament

sem hitachi

 

 

 

  • **Microscopi electrònic d'escombratge d'emissió de camp (FESEM) marca ZEISS model Merlin VP Compact equipat amb un sistema de microanàlisi per EDX marca BRUKER model Quantax 400. La resolució que aconsegueix és 0,8 nm a 15 kV i 1,6 nm a 1 kV. Els equips d'emissió de camp poden treballar a voltatges molt reduïts (de 0,02 kV a 30 kV) i permeten observar mostres sensibles al feix d'electrons sense danyar-les i minimitzant els efectes de càrrega. 

 

  

Cofinançat en un 80 % pel P. O. FEDER 2007-2013 de la Comunitat Valenciana i en un 20 % per la Generalitat Valenciana

 

Instrumental per a la preparació de mostres:

 

 

Requisits de les mostres