ANÀLISI ELEMENTAL Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

ANÀLISI ELEMENTAL

L'anàlisi elemental és una tècnica que proporciona el contingut total de carboni, hidrogen, nitrogen i sofre present en un ampli rang de mostres de naturalesa orgànica i inorgànica tant sòlides com a líquides. La tècnica està basada en la completa i instantània oxidació de la mostra mitjançant una combustió amb oxigen pur a una temperatura aproximada de 1000ºC. Els diferents productes de combustió CO2, H2O i N2, són transportats mitjançant el gas portador (He) a través d'un tub de reducció i després selectivament separats en columnes específiques per a ser després desorbits tèrmicament. Finalment, els gasos passen de forma separada per un detector de conductivitat tèrmica que proporciona un senyal proporcional a la concentració de cadascun dels components individuals de la barreja.

 

Aplicacions

Els camps d'aplicació d'aquesta tècnica són diversos i van des de l'anàlisi de combustibles fòssils (carbó, coque, gasolina, oli minerals, gasoil, etc.) fins a la indústria farmacèutica i la química fina, passant per l'anàlisi de sòls, industrial alimentosa, ceràmiques, etc.

 

Equipament

 

 

 

  • Microanalitzador elemental Thermo Finnigan Flash 1112 Sèries

 

 

 

 

 

  • Microanalitzador elemental CHNS, amb sistema de detecció de Micro TruSpec deLECO. Utilitza una combinació de flux continu de gas portador He, detector d'infrarojos i detector de conductivitat tèrmica que donen una detecció simultània de CHNS en menys de quatre minuts. Este equip ha sigut adquirit amb cofinançament de la Generalitat Valenciana a través de les Ajudes per a la promoció de la Recerca dels Parcs Científics de les Universitats.

 

 

 

  • Analitzador de Carboni i Nitrogen Total “TruSpec CN” de la marca LECO amb mòdul de sofre incorporat. L'analitzador elemental disposa d'un mòdul de detecció de sofre per les mostres més heterogènies, on es pesen fins a 100 mg de mostra. La detecció del sofre suposa una combustió adicional. El sistema treballa simultàniament amb el mòdul.

DSC

 

FEDER

Requisits de les mostres

CHN

CN Macro

Los campos de aplicación de esta técnica son diversos y van desde el análisis de combustibles fósiles (carbón, coque, gasolina, aceite minerales, gasoil, etc.) hasta la industria farmacéutica y la química fina, pasando por el análisis de suelos, industrial alimenticia, cerámicas, etc.