ESPECTROSCÒPIA DE FLUORESCÈNCIA DE RAJOS X Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

ESPECTROSCÒPIA DE FLUORESCÈNCIA DE RAJOS X

La fluorescència de RAJOS X (FRX) és una tècnica espectroscòpica que utilitza l'emissió secundària o fluorescent de radiació X generada en excitar una mostra amb una font de radiació X. La radiació X incident o primària expulsa electrons de capes interiors de l'àtom. Els electrons de capes més externes ocupen els llocs vacants, i l'excés energètic resultant d'aquesta transició es dissipa en forma de fotons, radiació X fluorescent o secundària, amb una longitud d'ona característica que depén del gradient energètic entre els orbitals electrònics implicats, i una intensitat directament relacionada amb la concentració de l'element en la mostra.

 

Aplicacions

La FRX té com a finalitat principal l'anàlisi química elemental, tant qualitativa com quantitativa, dels elements compresos entre el fluor (F) i l'urani (O) de mostres sòlides (filtres, metalls, roques, mostres en pols, teixits, etc.) i líquides perquè permet fer-la sense preparació de la mostra. L'únic requisit és que aquesta tinga una grandària inferior al del portamostres. Estan exclosos l'H, Li, 61Pm, 43Tc, 84Po, 85At, els gasos nobles (excepte l'argó) i els actínids del 89Ac al 103Lr (excepte 90Th i 92U). Com a complement a les determinacions qualitatives es disposa del programa informàtic IQ+ per a realitzar anàlisis semiquantitatives en tot tipus de mostres. Aquest programari esmena les interferències espectrals més habituals i els efectes matriu per a paràmetres fonamentals.

 

Equipament

fluorescència rajos x

 

Es disposa d'un espectròmetre seqüencial de rajos X (PHILIPS MAGIX PRO) equipat amb tub de rodi i finestra de beril·li. El PW2400 és un espectròmetre seqüencial amb un canal de mesura governat per un goniòmetre, que abasta la totalitat del rang de mesura de l’instrument. Els diferents components de l'aparell són controlats per microprocessador, la qual cosa hi proporciona una gran flexibilitat. El conjunt del sistema és controlat per un ordinador extern, en el qual s'executa un paquet de programari analític.

A més dels components esmentats, el sistema inclou una sèrie d'opcions i perifèrics com canviadors de mostres i un mòdem (per al control remot de l'aparell).

El programari analític és el SuperQ i el formen un conjunt de programes que permeten l'anàlisi de mostres tot fent servir l'espectròmetre PHILIPS MAGIX PRO.

El programa SuperQ controla l'espectròmetre, emmagatzema els resultats de les mesures en una base de dades, processa els resultats obtinguts mitjançant diferents mètodes i pot presentar aquests resultats de formes múltiples. En el programa s'especifiquen tots els paràmetres d'una aplicació determinada, tot simplificant així la realització posterior de les anàlisis.

Els mòduls disponibles en aquest servei són:

 

FEDER

 

Requisits de les mostres