RESSONÀNCIA D'ESPIN ELECTRONICO (RSE o EPR) Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

RESSONÀNCIA D'ESPIN ELECTRONICO (RSE o EPR)

Fonaments

La Ressonància d'espín electrònic es poden analitzar mostres que continguen un únic electró ocupant un orbital, atòmic o molecular. Per aquesta tècnica és possible analitzar espècies radicalarias i gran quantitat de compostos organometálics i de complexos de metalls de transició.

Per RSE s'estudien sistemes d'espíns electrònics que en presència d'un camp magnètic estàtic són capaços d'absorbir energia de microones (MW).

L'anàlisi dels espectres permet obtenir una valuosíssima informació analítica, tant des del punt de vista qualitatiu (elucidació estructural) com a quantitatiu.

 

Aplicacions

El camp d'aplicació de la RSE és molt extens. Permet tant l'anàlisi qualitativa (determinació estructural) com el quantitatiu de les molècules, orgàniques o inorgàniques, que componen la mostra objecte d'anàlisi.

La tècnica de RSE té importants aplicacions en:

 

Equipament

ressonància de spin electrònic


FEDER

Requisits de les mostres

Per a més informació consulte als Tècnics.