INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA IRA 2166 Serveis Tècnics d'Investigació

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Serveis Tècnics d'Investigació   Serveis Tècnics d'Investigació
Serveis Tècnics d'Investigació

INSTAL·LACIÓ RADIOACTIVA IRA 2166

La Universitat disposa d'una Instal·lació Radioactiva de tercera categoria autoritzada per la Direcció General d'Indústria i Energia amb referència IRA 2166.

El seu objectiu és assegurar que totes les activitats regulades es duguen a terme amb les màximes garanties de seguretat i protecció, tant per al personal com per a béns materials i medi ambient i sempre dins de la normativa legal establida

Per això, la Universitat d'Alacant ha considerat convenient conjuminar, des del punt de vista administratiu i de gestió, tots els equips i laboratoris que constitueixen la instal·lació radioactiva, procurant els mitjans, instal·lacions, equipament i personal adequat.

 

Personal

 

Prestacions de la Instal·lació Radioactiva

 

Normativa

Tant el personal adscrit a la Instal·lació Radioactiva com els usuaris, hauran de conèixer i complir la normativa interna de funcionament referent a:

 

 BÚSTIA DE COMUNICACIONS

L'article 8 bis. Comunicació de deficiències del Reial decret 35/2008, de 18 de gener, pel qual es modifica el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radioactives RD 1836/1999, estableix el següent:

“ ...D'acord amb el que preveu en l'article 13 de la Llei 15/1980, de 22 d'abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear, a l'efecte del deure les persones al servei de les instal·lacions nuclears i radioactives de posar en coneixement dels titulars qualsevol fet que puga afectar el funcionament segur d'aquestes o la protecció radiològica:

a) El titular establirà un procediment per a garantir que tot el personal de l'organització de la instal·lació, així com el de les empreses contractades i el de les externes que hi presten serveis, comunique al titular les deficiències o disfuncions que, segons el parer del comunicant, puguen afectar la seguretat nuclear o la protecció radiològica…”

En compliment d'aquest article, la instal·lació radioactiva IRA 2166 de la Universitat d'Alacant ha habilitat la següent bústia de comunicacions.

Per a qualsevol altre tipus de notificacions no relacionades amb aquest propòsit es podrà utilitzar la mateixa adreça electrònica sense referir en el cos Assumpte: Notificació de comunicacions de la IRA 2166

 

Enllaços

 

Horari d'atenció

Matins: dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Vesprades: cal consultar l'horari